Политика приватности апликације СЕДМОДНЕВ
Ова Политика приватности односи се на апликацију Седмоднев (у даљем тексту: апликација), намењену деци млађег узраста, као и родитељима. Апликација је едукативног карактера.

Апликација је власништво удружења Студио ДОМ анимације (у даљем тексту Удружење), које и носилац ауторских и других права интелектуалне својине на апликацији.
Апликација не прикупља нити користи никаве личне податке од Вас, као што су мејл адреса, име и презиме, број телефона, адреса и слично. Такође, апликација не садржи везе ка другим сајтовима.

Удружење је задужено за ажурирање апликације, али ажурност саме апликације зависиће од интернет конекције корисника.

Удружење користи аналитичке податке везане за апликацију, а које прикупља Google, у циљу побољшања рада апликације, али не одговара за њих.

Садржај апликације намењен је и прилагођен деци млађег узраста (до 10 година).